سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نام محصول: دستیار برنامه نویس - نسخه 1

مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی لانگ من Long Man

مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی لانگ من Long Man 

مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی لانگ من Long Manمجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی لانگ من Long Man

مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی لانگ من Long Man

قیمت: 14,800 تومان

تعداد بازدید از این محصول: 95

ID محصول :127
ID فروشنده :21330118

مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی لانگ من Long Man
این مجموعه در سه دی وی و شامل نرم افزارها و آموزش های زیر می باشد
01.Longman Grammar Express v4.1.1.0
که بصورت نرم افزار قابل نصب بر روی کامپیوتر می باشد
02.Longman Preparation Course for the TOEFL®Test The Next Generation
نرم افزاری برای متقاضیان آزمون تافل با نام Test The Next
03.Longman Preparation Course for the TOEFL®Test The Paper Test
نرم افزاری برای متقاضیان آزمون تافل با نام Test The Paper
.Longman Preparation Course for the TOEFL®Test The Next Generation iBT.(Audio MP3) 

مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی لانگ من Long Man

مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی لانگ من Long Manمجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی لانگ من Long Man

 مجموعه ای شامل 490 فایل صوتی آموزشی برای متقاضیان آزمون تافل
Longman Student 3.0 for TOEFL Test
نرم افزار Student 3.0 برای متقاضیان آزمون تافل
Longman Dictionary of Contemporary English 4th Edition 2003
دیکشنری Contemporary English 4th
Longman Active Study Dictionary 3th Edition
دیکشنری Active Study
Longman Dictionary of Contemporary English
دیکشنری Contemporary English
Longman Focus on Grammar Intermedi